TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi Son sayi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi 5 / 1

Sayfa : 1-2

Makale PDF

Distale migre olmuş plastik stentin çıkartılması: Önce duodenuma tamamen çek sonra dışarıya çıkart Extraction of distally migrated plastic stent: First extract throughly in to the duodenum then extract outside

Erkan PARLAK, Bahattin ÇİÇEK, Yasemin ÖZİN, Engin UÇAR, Burhan ŞAHİN

Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi, Gastroenteroloji Kliniği, Ankara