TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi Son sayi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi 7 / 1

Sayfa : 3-4

Makale PDF

Özgün Görüntüler
İnatçı kusma ile seyreden jejenumda divertikül olgusu Jejunal diverticulosis associsted with intractibl vomiting

Aliye SOYLU1, Ömer ÖZDEMİR2 , Aydın ÇİLTAŞ3

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji Kliniği1, İç Hastalıkları Kliniği3 , İstanbul
Bilson Görüntüleme Merkezi2 , İstanbul


Anahtar Kelimeler :

Keywords :


ÖZET


ABSTRACT