TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi Son sayi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi 7 / 1

Sayfa : 39-41

Makale PDF

Barrett özofagusunda yüksek dereceli displazi tedavisinde argon plazma koagulasyon: Vaka sunumu Argon plasma coagulation as therapy for high-grade dysplasia in Barrett’s esophagus: A case report

Serhat BOR1, Murat GÜLŞEN2, İlker TURAN1, Müge TUNÇYÜREK3, Tahsin TEKELİ4, Abdurrahman KADAYIFÇI2

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı1, Patoloji Anabilim Dalı3, İzmir
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı2, Gaziantep
İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği4, İzmir

Anahtar Kelimeler : Barrret özofagus, displazi, argon plazma koagulasyon

Keywords : Barrrett’s esophagus, Dysplasia, Argon plasma coagulation


ÖZET

Barrett özofagusu alt özofagus mukozasındaki normal skuamöz mukozanı n intestinal metaplazi bulunan metaplastik kolumnar epitelle yer değiştirmesidir. Non-displastik metaplazi düşük dereceli displazi, yüksek dereceli displazi ve sonuçta invaziv kansere ilerleyebilir. Özofajektomi ve anti-reflü tedavi ile beraber yakın endoskopik takibin yanında, endoskopik ablasyon tedavileri yüksek dereceli displazi içeren Barrett özofagusunun tedavisinde yeni bir tedavi modalitesidir. Burada, argon plazma koagulasyon ile başarılı şekilde tedavi edilen yüksek dereceli displazili Barrett özofaguslu bir olgu sunulmuştur.


ABSTRACT

Barrett’s esophagus is a metaplastic columnar replacement of the normal squamous lower esophageal mucosa to intestinal metaplasia. Non-dysplastic metaplasia can progress to low-grade dysplasia, high-grade dysplasia, and finally to invasive cancer. Besides esophajectomy and antireflux therapy with intensive endoscopic surveillance, endoscopic ablation therapy is a new treatment modality for Barrett’s esophagus with high-grade dysplasia. Herein, we report a case of Barrett’s esophagus with high-grade dysplasia successfully treated with argon plasma coagulation.