TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi Son sayi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi 7 / 1

Sayfa : 46-50

Makale PDF

Jejunal non-hodgkin lenfoma ile ortaya çıkan çölyak hastalığı A jejunal non-hodgkin’s lymphoma: Initial presentation of celiac disease

Orhan SEZGİN1, Engin ALTINTAŞ1, Anıl TOMBAK2, Tuğba KARABACAK2

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı1, İç Hastalıkları Anabilim Dalı2, Patoloji Anabilim Dalı3, Mersin

Anahtar Kelimeler : Çölyak hastalığı, lenfoma, komplikasyonlar

Keywords : Celiac disease, lymphoma, complications


ÖZET

Çölyak hastalığının ileri dönemindeki iyi bilinen komplikasyonları ndan biri, ince barsak lenfoması gelişimi olup, nadir görülmektedir. Ayrıca çölyak hastalarının büyük kısmı belirtisiz veya tipik olmayan bulgulara sahip olduğu için, bu hastaların veya hastalıkla ilişkili komplikasyonların tanınması da oldukça geç ve zor olmaktadır. Bu nedenle bize tipik olmayan bulgularla başvurduğunda, jejunal kitle ve çölyak hastası olduğunu saptadığımız ve cerrahi rezeksiyon sonrası barsakla ilişkili T hücreli lenfoma tespit ettiğimiz olgumuzu sunmak istedik.


ABSTRACT

A well known rare advanced complication of celiac disease is development of intestinal lymphoma. Furthermore, because of most celiac patients are asymptomatic or have atypical findings, recognization of these patients and disease related complications may be late and difficult. Therefore, we wanted to report a case, when applied to us with atypical findings and we determined jejunal mass and after then celiac disease, and enteropathy-associated T-cell lymphoma after surgical excision.