TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi Son sayi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi 5 / 1

Sayfa : 3

Makale PDF

Koledoktan forsepsle biyopsi esnasında kateter yardımıyla kitlenin görüntülenmesi Catheter assisted mass reappearence during choledochal forceps biopsy

Engin UÇAR, Yasemin ÖZİN, Erkan PARLAK, Burhan ŞAHİN

Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi, Gastroenteroloji Kliniği, Ankara