TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi Son sayi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi 7 / 1

Sayfa : 56-58

Makale PDF

Schatzki halkası ile birlikte olan plummer - vinson sendromu: Bir olgu sunumu Coexistence of plummer - vinson syndrome with schatzki ring: A case report

Gülçin GÜNGÖR1, Yasemin ODABAŞ2, Reşat DABAK2, Can DOLAPÇIOĞLU3, Oya Uygur BAYRAMİÇLİ3

Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi Dahiliye Kliniği1, Aile Hekimliği Bölümü2, Gastroenteroloji Bölümü3, İstanbul

Anahtar Kelimeler : Schatzki halkas›, plummer - vinson sendromu

Keywords : Plummer - vinson, syndrome schatzki ring


ÖZET

Plummer-Vinson Sendromu, disfaji, demir eksikligi anemisi ve proksimal özofagus webleri ile seyreden, nadir görülen bir sendromdur. Schatzki halkası ise distal özofagusta görülen özofagusa ait nadir bir patolojidir. Biz kliniğimize disfaji ile başvuran ve hem proksimal özofagusta web hem de Schatzki halkası tanısı alan bir olgumuzu sunuyoruz.


ABSTRACT

Coexistence of Plummer- Vinson syndrome with Schatzki ring in a patient with dysphagia, iron deficiency anemia and esophageal webs and its occurrence is extremely rare. Schatzki ring is another rare disease of the esophagus. Herein, we report a case with Plummer- Vinson Syndrome and Schatzki ring presenting with dysphagia and anemia.