TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi Son sayi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi 7 / 2

Sayfa : 63-64

Makale PDF

Özgün Görüntüler
Koledokoduedonostomili hastada yabancı cisme bağlı kolanjit Cholangitis due to foreign body in patient with choledochoduodenostomy

Kemal DOLAY1, Aliye SOYLU2, Halil ALIŞ1

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği1, Gastroenteroloji Kliniği2, İstanbul

Anahtar Kelimeler :

Keywords :


ÖZET


ABSTRACT