TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi Son sayi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi 7 / 2

Sayfa : 100-101

Makale PDF

Elliden fazla taş koledokda asemptomatik kalabilir mi? More than fifty stones in common bile duct without symptoms: Is it possible?

Haldun SELÇUK, Hakan ÜNAL, Murat KORKMAZ, Uğur YILMAZ

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilimdalı, Ankara

Anahtar Kelimeler : Koledokolitiazis, safra yolu dilatasyonu, asemptomatik koledok taşı

Keywords : Choledocholithiasis, bile duct dilatation, asymptomatic common bile duct stones


ÖZET

Ortak safra kanalındaki asemptomatik taşların doğal seyri tam olarak bilinmemektedir. Semptom oluşumu açısından taş sayısı ve büyüklüğü iki önemli faktör olarak göze çarpmaktadır. Bizim vakamız ortak safra kanalında 50 den fazla taşa rağmen yıllarca asemptomatik kalmış yaşlı bir hastadır.


ABSTRACT

Little information is available on the natural history of asymptomatic common bile duct stones. Stone number and stone diameter are important factors for the emergence of symptoms. We report an elderly case with more than 50 common bile duct stones who was asymptomatic for years.