TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi Son sayi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi 7 / 2

Sayfa : 121-123

Makale PDF

Literatürden Seçmeler
Bölüm Editörü: Yücel ÜSTÜNDAĞ
Diyabetin, viral hepatit olgularında primer karaciğer kanserinin cerrahi tedavi sonrası nüks üzerine etkisi

Güray CEYLAN, Yücel ÜSTÜNDAĞ

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Gastroenteroloji Bilim Dalı, Zonguldak

Anahtar Kelimeler :

Keywords :


ÖZET


ABSTRACT