TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi Son sayi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi 7 / 3

Sayfa : 127-128

Makale PDF

Özgün Görüntüler
Patent ductus venosus tanısı konan asemptomatik yaşlı hasta An asymptomatic elderly patient diagnosed as having patent ductus venosus

Hakan ÜNAL1, Murat KORKMAZ1, İsmail KIRBAŞ2, Haldun SELÇUK1, Uğur YILMAZ1

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1Gastroenteroloji Bilim Dalı, 2Radyoloji Ana Bilim Dalı, Ankara

Anahtar Kelimeler :

Keywords :


ÖZET


ABSTRACT