TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi Son sayi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi 7 / 3

Sayfa : 173-176

Makale PDF

Literatürden Seçmeler
Alt düzeyleri normal non-alkolik yağlı karaciğer hastalığında ciddi karaciğer hastalık riski: İnsulin rezistansı ve diyabetes mellitusun rolü Risk of severe liver disease in non-alcoholic fatty liver disease with normal aminotransferase levels: A role for insulin resistance and diabetes mellitus

Yücel ÜSTÜNDAĞ1, Erkan PARLAK2

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Gastroenteroloji Bilim Dalı1, Zonguldak
Ankara Yüksek İhtisas Hastanesi, Gastroenteroloji Kliniği2, Ankara

Anahtar Kelimeler :

Keywords :


ÖZET


ABSTRACT