TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi Son sayi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi 8 / 1

Sayfa : AG1 - AG2

Makale PDF

Özgün Görüntüler
Sıra dışı mide metal yabancı cisimleri Unusual metal foreign bodies in the stomach

Aliye SOYLU1, Mustafa KALAYCI2, Kemal DOLAY2, Aydın ÇİLTAŞ3, Erşan AYGÜN2

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji Kliniği1, Genel Cerrahi Kliniği2, İç Hastalıkları Kliniği3; İstanbul

Anahtar Kelimeler :

Keywords :


ÖZET


ABSTRACT