TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi Son sayi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi 8 / 1

Sayfa : AG3 - AG5

Makale PDF

Özgün Görüntüler
Papillada polipoid karakterde karsinoid hücreli tümör Polypoid carcinoid tumor of the duodenal papilla

Aliye SOYLU

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji Kliniği, İstanbul

Anahtar Kelimeler :

Keywords :


ÖZET


ABSTRACT