TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi Son sayi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi 8 / 1

Sayfa : AG35 - AG37

Makale PDF

Dieulafoy Lezyonu: Üst gastrointestinal sistem kanamalarının nadir bir nedeni: Üç olgu sunumu Dieulafoy’s lesion: A rare cause of upper gastrointestinal bleeding (three case reports)

Fatma PAKSOY1, Cemal BES1, Hatice ANİKTAR1, Çetin KARACA2, Fatih BORLU1

Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 3. İç Hastalıkları Kliniği1, Gastroenteroloji Kliniği2, İstanbul

Anahtar Kelimeler : ieulafoy lezyonu, gastrointestinal kanama, endoskopi

Keywords : Dieulafoy’s lesion, gastrointestinal bleeding, endoscopy.


ÖZET

Dieulafoy lezyonu, nadir görülen, hayatı tehdit eden ve sıklıkla tekrarlayan kanamalara neden olan mide mukozasının yüzeyel vasküler lezyonudur. Geniş çaplı pulsatil bir arterin, submukozal bir defektten protrude olması sonrasında oluşan ciddi kanamalarla karakterizedir. Tanı ve tedavisinde endoskopi güvenilir ve etkili bir yöntemdir. Bu yazıda; ikisi akut, biri kronik gastrointestinal kanama ile başvuran, Dieulafoy lezyonu tanısı konulan ve endoskopik olarak (skleroterapi ve heater prob ile termokoagülasyon) tedavi edilen üç olgu sunularak, literatür gözden geçirilmiştir.


ABSTRACT

Dieulafoy’s lesion, vascular abnormality of the gastric mucosa, is a rare but potentially life-threatening cause of recurrent and massive gastrointestinal bleeding. Dieulafoy’s lesion is characterized by protrusion of a large pulsatile arterial vessel through a submucosal erosion, causing serious gastrointestinal bleeding. Endoscopy is a safe and effective method in the diagnosis and treatment. We review the literature and present three cases of Dieulafoy’s lesion treated with endoscopic methods (sclerotherapy and heater probe thermocoagulation); two were admitted with acute and one with chronic gastrointestinal bleeding