TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi Son sayi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi 8 / 1

Sayfa : AG38 - AG40

Makale PDF

Tekrarlayan üst gastrointestinal sistem kanaması sonrası tanı konulan multipl endokrin neoplazi Tip 1: Olgu sunumu Recurrent upper gastrointestinal system bleeding due to multiple endocrine neoplasia type 1: Case report

Emrah ALPER, Belkıs ÜNSAL, Fulya Özcan ARI, Fatih ASLAN, Zafer BUYRAÇ, Mehmet Kadir AKSÖZ, Adnan KIRCI

İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Kliniği, İzmir

Anahtar Kelimeler : Multipl endokrin neoplazi, gastrinoma

Keywords : Multiple endocrine neoplasia, gastrinomas


ÖZET

Multipl endokrin neoplazi Tip 1, 11. kromozomun uzun kolundaki defekte bağlı olarak gelişen otozomal dominant kalıtımlı nadir görülen bir hastalıktır. Hastalarda pankreatik endokrin tümör, hipofiz bezinde adenom ve paratiroid bezinde adenom saptanabilmektedir. Pankreatik endokrin tümörler arasında en sık gastrinomaya rastlanmakta (%60) ve hastaların %20-25’inde görülmektedir. Gastrinoma sık tekararlayan üst gastrointestinal sistem kanamalarına neden olmaktadır. Sık tekrarlayan üst gastrointestinal sistem kanaması nedeniyle yapılan incelemelerde gastrinoma saptanan multipl endokrin neoplazi Tip 1 hastasının başarılı tanı ve tedavisi ile kalıcı kür elde edilebilmektedir. Biz sık tekrarlayan üst gastrointestinal kanama sonrası gastrinoma komponentli multipl endokrin neoplazi Tip 1 multipl vakası sunduk.


ABSTRACT

Multiple endocrine neoplasia type 1 is an uncommon autosomal dominant hereditary disease due to a defect on the long arm of chromosome 11. Pancreatic endocrine tumor and adenomas of the pituitary and parathyroid glands can be detected in these patients. Among the pancreatic endocrine tumors, gastrinomas are frequently detected (60%) and is seen in 25% of patients. Gastrinoma can be the cause of recurrent upper gastrointestinal system bleedings. In the evaluation of multiple endocrine neoplasia type 1 patients with frequent upper gastrointestinal system bleedings due to gastrinoma, permanent cure can be obtained with successful diagnosis and management. We report a case with multiple endocrine neoplasia type 1 who referred with frequent upper gastrointestinal bleeding due to gastrinoma.