TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi Son sayi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi 8 / 1

Sayfa : AG49 - AG51

Makale PDF

Alt gastrointestinal sistem kanamasının nadir bir sebebi; idiyopatik kolonik varisli bir olgu sunumu A rare cause of lower gastrointestinal bleeding: A case report with idiopathic colonic varices

Mehmet İBİŞ, Mehmet ARHAN, Murat KEKİLLİ, Adnan TAŞ, Semih SEZGİN, Yasemin ÖZİN

Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi, Gastroentroloji Kliniği, Ankara

Anahtar Kelimeler : İdiyopatik, kolon, varis, kanama

Keywords : Idiopathic, colon, varices, bleeding


ÖZET

Kolonik varisler alt gastrointestinal sistem kanamasının nadir bir nedeni olup vakaların %75’inden fazlasında etyoloji portal hipertansiyondur. Küçük bir bölümünde ise etyoloji idiyopatik kalmaktadır. Burada 38 yaşında idiyopatik kolonik varis kanaması ile gelen bir olgu sunumu yapılmıştır.


ABSTRACT

Colonic varices are the rare cause of lower gastrointestinal bleeding, and in more than 75% of the cases, the etiology is portal hypertension. In a small portion of patients, the etiology remains idiopathic. Herein, we report a 38-year-old male presenting with colonic varices.