TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi Son sayi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi 8 / 1

Sayfa : AG52 - AG53

Makale PDF

Literatürden Seçmeler
Bölüm Editörü: Yücel ÜSTÜNDAĞ
Gastrointestinal stromal tümör şüphesi olgularında EUS klavuzluğunda yapılan örnekleme EUS guided sampling of suspected GI stromal tumors

Yücel ÜSTÜNDAĞ1, Erkan PARLAK2

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Gastroenteroloji Bilim Dalı1, Zonguldak
Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi, Gastroenteroloji Kliniği2, Ankara

Anahtar Kelimeler :

Keywords :


ÖZET


ABSTRACT