TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi Son sayi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi 8 / 2

Sayfa : 57-58

Makale PDF

Özgün Görüntüler
Mide’de Endoskopik Yalancı Kitle: Dıştan Bası Psedotumor in stomach: Extrinsic compression

Aliye SOYLU1, Ömer ÖZDEMİR2, Nurgül YAŞAR3

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji Kliniği1, İç Hastalıkları Kliniği3, Bilson Görüntüleme Merkezi2, İstanbul

Anahtar Kelimeler :

Keywords :


ÖZET


ABSTRACT