TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi Son sayi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi 8 / 2

Sayfa : 88-89

Makale PDF

OLGU SUNUMU
Bilgisayarlı tomografi’de “Mercedes İşareti”: İki olgu sunumu ve literatür derlemesi “Mercedes-Benz” sign on CT examination: Two case reports and review of the literature

Nazan ÇİLEDAĞ, Kemal ARDA, Pelin DEMİR GÜMÜŞDAĞ, Elif AKTAŞ

Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Bölümü, Ankara

Anahtar Kelimeler : Mercedes işareti, safra kesesi taşı

Keywords : Mercedes-Benz sign, gallstone


ÖZET

Santralinde gaz içeren safra kesesi taşı in vitro olarak iyi bilinmektedir. “Mercedes işareti”, ilk kez Meyer tarafından, safra kesesi taşındaki gazla dolu fissürlerin abdomen grafisinde üçlü ışın tarzındaki görüntüsüyle tarif edilmiştir. Literatürde sadece 16 olguda bildirilen ve son yıllarda literatürde oldukça sınırlı sayıda olguda bildirilen “Mercedes işareti”nin bilgisayarlı tomografik bulgularını literatür bilgilerini gözden geçirerek hatırlatmayı amaçladık.


ABSTRACT

Centrally gas-containing gallstone in vitro is a well-known entity. The typical triradiate arrangement of gas-filled fissures of the gallstones was first described by Meyers on abdominal radiography (1, 2). Sixteen cases of “Mercedes-Benz” sign have been reported in the literature; however, only a limited number of cases have been reported in recent literature. We report two cases of “Mercedes-Benz” sign of gallstones on abdominal computerized tomography examination, together with a review of the literature.