TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi Son sayi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi 8 / 2

Sayfa : 95-96

Makale PDF

OLGU SUNUMU
Bir kist tüm abdomeni doldurabilir mi? Can a cyst replenish the whole abdomen?

Işılay NADİR1, Yasemin ÖZDERİN ÖZİN1, Ülkü DAĞLI1, Fuat ATALAY2

Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Gastroenteroloji Kliniği1, Gastroenteroloji Cerrahi Kliniği2, Ankara

Anahtar Kelimeler : Pankreas, müsinöz kist adenom, laparatomi

Keywords : Pancreas, mucinous cyst adenoma, laparotomy


ÖZET

Seksen iki yaşında kadın hasta, karın şişliği nedeniyle kliniğimize başvurdu. Abdominal BT ve USG’de yaygın asit tespit edildi. Sitolojik incelemede sonuç alınamaması üzerine laparatomi planlandı. Pankreastan köken alan dev kistik lezyon çıkarıldı. Patolojik inceleme sonucu Müsinöz kistadenom olarak rapor edildi. Bu çalışmada dev boyuta ulaşana kadar asemptomatik olan müsinöz kist adenom olgusu sunduk.


ABSTRACT

An 82-year-old woman presented with abdominal distention. Abdominal ultrasonography and computerized tomography revealed diffuse ascites. Cytological examination was not definitive. Exploratory laparotomy was performed and a giant cystic lesion, originating from the pancreas, was excised. Pathological diagnosis was reported as “mucinous cyst adenoma”. In this study, we present a case of mucinous cyst adenoma that was asymptomatic until the lesion became gigantic in size.