TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi Son sayi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi 8 / 2

Sayfa : 97-98

Makale PDF

LİTERATÜRDEN SEÇMELER
Zor safra kanalı taşları için endoskopik sfinkterotomi sonrası yapılan büyük çaplı balon dilatasyonu Large-diameter balloon dilation after endoscopic sphincterotomy for removal of difficult bile duct stones.

Yücel ÜSTÜNDAĞ1, Erkan PARLAK2

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Gastroenteroloji Bilim Dalı1, Zonguldak
Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi, Gastroenteroloji Kliniği2, Ankara

Anahtar Kelimeler :

Keywords :


ÖZET


ABSTRACT