TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi Son sayi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi 8 / 2

Sayfa : 99-100

Makale PDF

LİTERATÜRDEN SEÇMELER
Crohn hastalığının erken postoperatiferatif nüksünde prediktif bir faktör olarak pleksit varlığı Plexitis as a predictive factor for early postoperatiferative clincal recurrence in Crohn’s disease.

Yücel ÜSTÜNDAĞ1, Erkan PARLAK2

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Gastroenteroloji Bilim Dalı1, Zonguldak
Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi, Gastroenteroloji Kliniği2, Ankara

Anahtar Kelimeler :

Keywords :


ÖZET


ABSTRACT