TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi Son sayi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi 8 / 3

Sayfa : 101

Makale PDF

Üst gastrointestinal endoskopide tanı konan Ascaris lumbricoides olgusu A case of Ascaris lumbricoides diagnosed through upper gastrointestinal endoscopy

Yaşar ÇOLAK, Feruze YILMAZ ENÇ, İlyas TUNCER, Güpse ADALI

Sağlık Bakanlığı Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Kliniği, İstanbul

Anahtar Kelimeler :

Keywords :


ÖZET

Altmış üç yaşında kadın hasta halsizlik nedeni ile doktora başvurmuş. Biyokimyasal tetkiklerinde demir eksikliği anemisi saptanmış. Bunun üzerine yapılan üst gastrointestinal endoskopisinde midede hareketli Ascaris lumbricoides izlendi. İşlem sırasında snare yardımı ile çıkarıldı (Resim-1 ve 2). Albendazol 400 mg/gün başlanan hastaya poliklinik kontrolü planlandı.


ABSTRACT