TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi Son sayi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi 8 / 3

Sayfa : 123-126

Makale PDF

Kolonik tip idiopatik kronik intestinal psödoobstrüksiyon: Kolonun Parkinson hastalığı mı? Colonic-type idiopathic chronic intestinal pseudoobstruction: Is it the colonic equivalent of Parkinson’s disease?

Cem CENGİZ1, Kutluk PAMPAL2, Sedat BOYACIOĞLU1

Mesa Hastanesi 1Gastroenteroloji Bölümü, 2Anestezi ve Yoğun Bakım Bölümü, Ankara

Anahtar Kelimeler : İdiopatik kronik intestinal psödoobstrüksiyon, Parkinson hastalığı

Keywords : Idiopathic chronic intestinal pseudoobstruction, Parkinson’s disease


ÖZET

Parkinson hastalığı ve kronik konstipasyon öyküsü olan 75 yaşında bayan hastada kalça kırığı için geçirdiği iki operasyon sonrası giderek artan karında şişkinlik ve ağrı başlamış. Bu süreçte yatağa bağımlı hale gelen hastanın oral alım bozukluğu nedeniyle beslenme durumu kötüleşmiş. Hasta abdominal distansiyon, karın ağrısı, malnütrisyon ve dehidratasyon ile servise yatırıldı. Öyküsü, klinik, radyolojik ve endoskopik bulguları eşliğinde kolonik tip kronik intestinal psödoobstrüksiyon tanısı aldı. Sıvı-elektrolit replasmanı, beslenme desteği ve prokinetik ajanlara rağmen durumunda iyileşme olmadı. İleri derecede distansiyon ve karın ağrısını gidermeye yönelik seri enema ve kolonik dekompresyon çabaları sonuçsuz kaldı. Profilaktik antibiyotik tedavisine rağmen muhtemel bakteriyel translokasyon ve mikroperforasyonlara bağlı olarak gelişen sepsis nedeniyle exitus oldu. Parkinson hastalığı kolonik tip kronik intestinal psödoobstrüksiyon için yatkınlık oluşturan bir durum olabilir.


ABSTRACT

A 75-year-old woman with a history of Parkinson’s disease and chronic constipation developed progressive abdominal distention and pain following consecutive operations for hip fracture. She became bedridden and her nutritional status deteriorated with poor oral intake. She was admitted with abdominal distention, pain, malnutrition, and dehydration. Given her past history and clinical, radiological and endoscopic findings, she was diagnosed with colonic-type chronic intestinal pseudoobstruction. Despite fluid and electrolyte replacement, nutritional support and prokinetic medicines, her condition did not improve. Serial enemas and attempts at colonic decompression failed to relieve severe distention and pain sufficiently. Although prophylactic antibiotic treatment was given, she died of sepsis likely due to bacterial translocation and microperforations. Parkinson’s disease may be a predisposing condition to colonictype chronic intestinal pseudoobstruction.