TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi Son sayi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi 8 / 3

Sayfa : 130-131

Makale PDF

Nadir bir üst gastrointestinal kanama nedeni; duodenal divertiküler kanama A rare cause of upper gastrointestinal bleeding: A case report with duodenal diverticular bleeding

Semih SEZER, Öykü TAYFUR, Yasemin ÖZİN, Ayşegül ŞENGÜL, Erkan PARLAK, Sabite KAÇAR, Dilek OĞUZ, Nurgül ŞAŞMAZ

Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Gastroenteroloji Kliniği, Ankara

Anahtar Kelimeler : Duedonal divertikül, ileri yaş, kanama

Keywords : Duodenal diverticulum, elderly, bleeding


ÖZET

Duodenum divertikül kanaması nadir görülen üst gastrointestinal sistem kanama nedenidir. Sıklıkla duodenum ikinci kıtadan kaynaklanır. İleri yaşta daha sık görülür. Ön görüşlü endoskoplarla tanımlanması zor olabileceği için nedeni bulunamayan gastrointestinal sistem kanamalarında akılda tutulmalıdır. Burada 80 yaşında divertikül kanaması ile gelen bir hasta sunulmaktadır.


ABSTRACT

Bleeding from duodenal diverticulum is a rare cause of gastrointestinal bleeding. It originates frequently from the second part of the duodenum and commonly presents itself in the elderly. Since conventional gastroendoscopy may be diagnostically challenging, this diagnosis should be kept in mind in upper gastrointestinal bleeding with an unidentified cause. Herein we present an 80-year-old woman presenting with duodenal diverticular bleeding.