TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi Son sayi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi 8 / 3

Sayfa : 132-135

Makale PDF

Non-sirotik bir karaciğerde hepatosellüler karsinom rezeksiyonu sonrası ortaya çıkan nadir bir klinik görünüm: Kısa bir takip süresinde gelişen bilateral adrenal metastaz A rare clinical appearance after resection of hepatocellular carcinoma in a noncirrhotic liver: Bilateral adrenal metastases in a short follow-up period

E. Birol BOSTANCI, Erdal POLAT, İsmail GÖMCELİ, İlter ÖZER, Musa AKOĞLU

Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi, Gastroenteroloji Cerrahisi Kliniği, Ankara

Anahtar Kelimeler : Hepatosellüler karsinom, bilateral adrenal metastaz, non-sirotik karaciğer

Keywords : Hepatocellular carcinoma, bilateral adrenal metastasis, noncirrhotic liver


ÖZET

Hepatosellüler karsinom, dünya genelinde yaygın bir malignitedir ve karaciğer sirozu hepatosellüler karsinom için en sık rastlanan risk faktörüdür. Olguların yaklaşık %10 ile %15’i non-sirotik karaciğerde gelişir. Hepatosellüler karsinom aynı zamanda, sık intrahepatik metastazlara neden olan agresif bir tümördür ve cerrahi sonrası nüks sıktır. Ekstrahepatik metastazlar ileri evre intrahepatik tümörü olan hastalarda görülür. Hepatosellüler karsinom’un adrenal metastazı klinik pratik içerisinde oldukça nadir görülür. Özellikle kısa dönem takiplerde bilateral adrenal metastazlar oldukça nadirdir.


ABSTRACT

Hepatocellular carcinoma is a common malignancy worldwide. The most frequent risk factor for hepatocellular carcinoma is liver cirrhosis; however, about 10% to 15% of cases occur in noncirrhotic livers. Hepatocellular carcinoma is also one of the most aggressive tumors, causing frequent intrahepatic metastasis, and recurrence after surgery is common. Extrahepatic metastases are seen in patients with advanced-stage intrahepatic tumors. Adrenal metastases from hepatocellular carcinoma are rarely seen in clinical practice. Bilateral adrenal metastases of hepatocellular carcinoma in a short follow-up period are very rare.