TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi Son sayi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi 9 / 1

Sayfa : 32-33

Makale PDF

Nadir bir akut karın nedeni: Spontan koledok perforasyonu A rare cause of acute abdomen: spontaneous choledochus perforation

Alper SÖZÜTEK, Türker KARABUĞA, Hayrullah DERİCİ, Ali Doğan BOZDAĞ

İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 3. Genel Cerrahi Kliniği, İzmir

Anahtar Kelimeler : Ortak safra kanalı, batın, akut, cerrahi

Keywords : Common bile duct, abdomen, acute, surgery


ÖZET

Spontan koledok perforasyonu erişkinlerde de nadirde olsa rastlanan ve biliyer peritonite neden olabilen bir durumdur. Kolelitiasis, koledokolitiasis, koledok kistleri ve ampullanın tümörle obstruksiyonu suçlanan etiyolojik faktörler arasındadır. Etiyolojik faktörler olmaksızın erişkinlerde spontan koledok perforasyonu gelişmesi oldukça nadir olup, literatürde sadece birkaç vaka ile sınırlıdır. Yetmiş sekiz yaşında erkek hasta akut karın tablosu nedeniyle ameliyat edildi, distal koledok posterior bölümünde perforasyon alanı olduğu görüldü. Kolesistektomi ve perforasyon alanından T-tüp drenaj uygulandı. Ameliyat sonrası 14. günde T-tüp dreni çekildi. İki gün sonra hastada ani başlayan karın ağrısı ve insizyonundan safralı içerik geldiği gözlendi. İkincil laparotomi uygulanan hastada duodenal ülser perforasyonu saptandı ve primer tamir uygulandı. Tamir edilen koledok perforasyon alanı tamamen iyileşmişti. İkinci ameliyattan sonra yoğun bakım ünitesinde takip edilen hasta postoperatif birinci ayında çoklu organ yetmezliği nedeniyle kaybedildi.


ABSTRACT

Spontaneous choledochus perforation in adults leading to biliary peritonitis is an uncommon entity. Cholelithiasis, choledocholithiasis, choledochal cysts, and tumor obstruction of the ampulla have been reported as possible etiologies of the perforation. The spontaneous perforation of the choledochus without etiologic factors, which leads to acute abdomen, is a very rare condition, with only a few cases reported in the literature. A 78–year-old male patient underwent urgent laparotomy because of acute abdomen, and a spontaneous perforation on the posterior side of the distal choledochus was determined. Cholecystectomy and T-tube drainage through the perforation hole was performed. T-tube was removed on the postoperative 14th day. After two days, the patient suffered from acute abdominal pain and bile leakage was observed from the incision line. The second-look laparotomy determined duodenal ulcer perforation, and primary repair was performed. The choledochus was intact. The patient was followed in the intensive care unit after the second operation and died from multiple organ failure in the first postoperative month.