TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi Son sayi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi 9 / 3

Sayfa : 121-124

Makale PDF

Gebelik sırasında gelişen hipertrigliseridemiye bağlı akut pankreatit tedavisinde heparin ve insulin faydalı mıdır? Are heparin and insulin beneficial in the treatment of hypertriglyceridemia-induced acute pancreatitis during pregnancy?

Muhsin KAYA1, Sedat ÇETİN2, Remzi BEŞTAŞ1

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1Gastroenteroloji Bilim Dalı; 2İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Diyarbakır

Anahtar Kelimeler : Gebelik, hipertrigliseridemi, akut pankreatit, insulin, heparin

Keywords : Pregnancy, hypertriglyceridemia, acute pancreatitis, insulin, heparin


ÖZET

Gebeliğin komplikasyonu olarak gelişen akut pankreatit nadir olup, daha önce yüksek mortaliteyle seyrettiği bildirilmiştir. Dördüncü gebeliklerinde konjenital hipertirigliseridemiye bağlı akut pankreatit gelişen iki vaka sunulmuştur. Vakalardan biri klasik tedaviye ilaveten düşük lipitli diyet ve diğeri de klasik tedaviye ilaveten düşük lipitli diyet, glukoz-insulin ve düşük molekül ağırlıklı heparinle tedavi edildi. Her iki hasta da klinik ve laboratuvar tam düzelmeyle hastaneden taburcu edildi.


ABSTRACT

Acute pancreatitis complicating pregnancy is rare and has previously been associated with high mortality rates. We report two patients with congenital hypertriglyceridemia and hypertriglyceridemia-induced acute pancreatitis in their fourth gestation. Conventional treatment modality plus fat restriction diet was used in one of the patients, while conventional treatment, fat restriction diet, glucose-insulin and low molecular weight heparin were used in the other. Both patients were discharged from the hospital with complete clinical and laboratory improvement.