TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi Son sayi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi 9 / 3

Sayfa : 125-126

Makale PDF

Hematokezyası olan 50 yaş altı hastalarda kolonda neoplastik lezyonların olmayışı: Çok merkezli prospektif çalışma

Güray CEYLAN1, Yücel ÜSTÜNDAĞ1, Erkan PARLAK2

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Gastroenteroloji Bilim Dalı, Zonguldak
Yüksek İhtisas Hastanesi Tıp Fakültesi, 2Gastroenteroloji Kliniği, Ankara

Anahtar Kelimeler :

Keywords :


ÖZET


ABSTRACT