TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi Son sayi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi 10 / 1

Sayfa : 32-36

Makale PDF

Kemik iliği biyopsisiyle tanı konulan bir intestinal tüberküloz vakası An intestinal tuberculosis case diagnosed by bone marrow biopsy

Meltem ERGÜN1, Gülden AYDOĞ2, Metin BAŞARANOĞLU1, Aysel ÜLKER1, Bilge Tunç1, Sarper ÖKTEN3, Nurgül ŞAŞMAZ1

Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi, 1Gastroenteroloji, 2Patoloji, 3Radyoloji Klinikleri, Ankara

Anahtar Kelimeler : Gastrointestinal tüberküloz, abdominal tüberküloz, intestinal tüberküloz

Keywords : Gastrointestinal tuberculosis, abdominal tuberculosis, intestinal tuberculosis


ÖZET

İntestinal tüberküloz gelişmekte olan ülkelerde halen görülmekte olan ve vakaların yaklaşık 1/3’ünde pulmoner tüberkülozun eşlik ettiği bir hastalıktır. Özellikle pulmoner tüberkülozu olmayan vakalarda tanı koymak güçtür. Spesifik olmayan semptomatolojisi, Crohn hastalığıyla karışabilen yönleri ve tanı; koymaya yönelik testlerin farklı sensitivite ve spesifiteleri nedenleriyle tanı öncelikle bu hastalıktan şüphelenmek ve multiple diagnostik metodları bir arada kullanarak konulabilir. Burada sunduğumuz 30 yaşında diare, karın ağrısı, kilo kaybı şikayetleri ile başvuran anemi, hipoalbüminemisi saptanan ve kolonoskopik incelemede ileoçakal valv ve ileum ülserleri bulunan bayan hastada öncelikle Crohn hastalığı düşünülerek tedavi verilmiş ancak klinik yanıtsızlık nedeniyle yapılan uzun araştırmalar sonunda intestinal tüberküloz tanısı konulabilmiştir.


ABSTRACT

Intestinal tuberculosis is still seen in developing countries, and approximately one-third of the cases are accompanied by pulmonary tuberculosis. Because of the non-specific symptomatology, similar findings to Crohn's disease and different sensitivity and specificity rates of diagnostic tests, a high index of suspicion and combination of multiple diagnostic modalities are required to diagnose intestinal tuberculosis. A 30-year-old woman was admitted to our hospital with a two-year history of diarrhea, abdominal pain and weight loss. Laboratory tests showed anemia and hypoalbuminemia, and ulcers were found in the ileum and ileocecal valve on colonoscopic examination. Crohn’s disease was diagnosed, but there was no clinical remission with mesalazine and steroid treatment. Intestinal tuberculosis was diagnosed after an extended work-up period.