TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi Son sayi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi 10 / 1

Sayfa : 40-42

Makale PDF

Sistik kanaldaki taşın perkütan kolesistostomi ve sistik kanal stenti ile tedavisi Treatment of cystic duct stones with percutaneous cholecystostomy and cystic duct stent

İsmail KIRBAŞ1, Işılay NADİR2, Meral SÖZEN2, Cansel TÜRKAY2

Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi 1Radyoloji Ana Bilim Dalı, 2Gastroenteroloji Bilim Dalı, Ankara

Anahtar Kelimeler : Perkütan kolesistostomi, sistik kanal taf

Keywords : Percutaneous cholecystomia, cystic duct stone


ÖZET

Akut kolesistit tedavisinde, perkütan kolesistostomi cerrahi riski yüksek hasta gurubunda yüksek başarı ve düşük komplikasyon oranı ile etkili ve güvenli bir yöntemdir. Biz burada ileri yaş hastamızda akut kolesistite sebep olan sistik kanaldaki taşın perkütan kolesistostomi ve daha sonra sistik kanal stenti ile başarılı tedavisini literatür bilgileri eşliğinde sunduk.


ABSTRACT

Percutaneous cholecystostomy is an effective and safe method in the treatment of acute cholecystitis. This method may be used in the elderly patient group, which cannot tolerate surgery. Here, we present an acute cholecystitis patient who was successfully managed with percutaneous cholecystostomy and cystic duct stent.