TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi Son sayi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi 10 / 1

Sayfa : 43-44

Makale PDF

Transplantasyon sonrası hastalarda hepatosellüler kanser nüksünün tespitinde 18F-FDG PET/CT’nin faydaları Usefullness of 18F-FDG positron emission tomography/computed tomography for detecting recurrence of hepatocellular carcinoma in posttransplant patients.

Yücel ÜSTÜNDAĞ1, Erkan PARLAK2

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Gastroenteroloji Bilim Dalı, Zonguldak
Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi, 2Gastroenteroloji Kliniği, Ankara

Anahtar Kelimeler :

Keywords :


ÖZET


ABSTRACT