TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi Son sayi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi 5 / 1

Sayfa : 60-64

Makale PDF

Sistemik amiloidoz ve gastrointestinal sistem: 4 olgu nedeni ile Systemic amyloidosis and the gastrointestinal system: Report of 4 cases

Aydın Şeref KÖKSAL1, İbrahim ERTUĞRUL2, Dilek OĞUZ2, Meral AKDOĞAN2, Sedef KURAN2, Aysel ÜLKER2, Burhan ŞAHİN2

Ankara Onkoloji Hastanesi Gastroenteroloji Kliniği1, Ankara
Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Gastroenteroloji Kliniği2, Ankara

Anahtar Kelimeler : Amiloidoz, gastrointestinal sistem

Keywords : Amyloidosis, gastrointestinal system


ÖZET

Sistemik amiloidoz gastrointestinal sistemin ağızdan anüse kadar her kısmını tutabilir. Hastaların %30 ile %60’ında gastrointestinal sistemi ilgilendiren semptomlar görülür. Alt ve üst gastrointestinal kanama, motilite bozuklukları, ciddi malabsorpsiyon ve hatta infarktüs ve perforasyona neden olabilir. Bu vaka takdiminde kliniğimizde son dönemlerde gastrointestinal sistem amiloidozu tanısı konulan hastalar sunularak bu konunun gözden geçirilmesi amaçlanmıştır.


ABSTRACT

Systemic amyloidosis can involve any part of the gastrointestinal tract from mouth to anus. Thirty to sixty percent of the patients have gastrointestinal symptoms. It can lead to lower and upper gastrointestinal bleeding, motility disorders, severe malabsoption and even infarction and perforation. In this case report we aimed to present our patients with gastrointestinal system amyloidosis and to review this topic.