TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi Son sayi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi 10 / 2

Sayfa : 77-80

Makale PDF

Akciğer kanserinin nadir bir komplikasyonu: İnce barsak perforasyonu - olgu sunumu A rare complication of lung cancer: Small bowel perforation – case report

Tayfun YOLDAŞ1, Cemil ÇALIŞKAN1, Murat SEZAK2, Mustafa KORKUT1

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 1Genel Cerrahi Anabilim Dalı, 2Patoloji Anabilim Dalı, İzmir

Anahtar Kelimeler : Akciğer kanseri, akciğer kanser metastazı, ince barsak perforasyonu

Keywords : Lung cancer, lung cancer metastasis, small bowel perforation


ÖZET

Akciğer kanser metastazına bağlı ince barsak perforasyonu oldukça nadir görülen bir klinik tablodur. Metastaz gastrointestinal traktusun herhangi bir bölümünde görülebilir ve metastatik odak masif kanama, obstrüksiyon, perforasyon gibi komplikasyolara neden olabilir. Bu durumda acil cerrahi girişim ihtiyacı doğmaktadır ve bu malignitesi olan hastalar için yüksek mortalite ve morbidite anlamına gelir. Biz daha öncesinde akciğer kanseri tanısı bulunan ve ince barsak perforasyonu nedeniyle acil laparotomi uygulanan olgumuzu sunmayı amaçladık.


ABSTRACT

Small bowel perforation caused by metastasis from lung cancer is an extremely rare clinical entity. Metastasis may be seen anywhere in the gastrointestinal tract, and this metastatic focus may cause complications such as perforation, obstruction or massive hemorrhage. Emergency surgery is necessary in these conditions, and this means high mortality and morbidity for those patients with malignant disease. We aimed to present a case with previous lung cancer diagnosis who underwent emergency laparotomy due to clinical manifestation of small bowel perforation.