TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi Son sayi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi 10 / 2

Sayfa : 81-83

Makale PDF

Ülseratif kolit takibinde tiroid medüller karsinoma gelişen bir vaka, olgu sunumu A case of a medullary thyroid carcinoma developing in the course of ulcerative colitis

Mesut SEZİKLİ1, Züleyha AKKAN ÇETİNKAYA1, Fatih GÜZELBULUT2, Meryem Günay GÜRLEYİK3, Atakan YEŞİL4, Selvinaz ÖZKARA5, Hayrünnisa SEZİKLİ6, Ayşe Oya KURDAŞ ÖVÜNÇ4

Kocaeli Derince Eğitim Araştırma Hastanesi, 1Gastroenteroloji Kliniği, 6Biyokimya Kliniği, Kocaeli
Elazığ Eğitim Araştırma Hastanesi, 2Gastroenteroloji Kliniği, Kocaeli
Haydarpaşa Numune Eğitim Araştırma Hastanesi, 34. Genel Cerrahi Kliniği, 4Gastroenteroloji Kliniği, 5Patoloji Kliniği, İstanbul

Anahtar Kelimeler : Medüller tiroid karsinoma, ishal, ülseratif kolit

Keywords : Medullary thyroid carcinoma, diarrhea, ulcerative colitis


ÖZET

Tiroid karsinomu tüm kanserler içinde %1 oranında görülürken medüller tiroid karsinomu, tiroid kanserlerinin yaklaşık %5-10’unu oluşturur. Sporadik ya da ailevi olabilir. Özellikle sporadik formlar daha geç tanı almaktadır. Klinik semptomlar genellikle lokal invazyon ve hormon sekresyonuna bağlı ciltte kızarma ve diyare gibi semptomlardır. Ekstraintestinal bulgular ülseratif kolitin iyi bilinen klinik özelliklerindendir. Bunlar tanı öncesi veya klinik seyir sırasında ortaya çıkabilir. Literatürde medüller tiroid karsinomu ile ülseratif kolit birlikteliği şimdiye kadar gösterilmemiş olup sadece papiller tiroid kanseri ile eşlik eden bir olgu sunumu vardır. Ayrıca medüller tiroid karsinoması'nın ishal şikayeti ile beraber gitmesi, ülseratif kolit kliniği nedeni ile hastaya tanısal yaklaşımı zorlaştırmaktadır. Ülseratif kolit tanısı mevcut hastalarımızda her ishal atağını mevcut tanıya bağlamayıp diğer nedenler de dışlanmalıdır. Bu yazıda ülseratif kolit seyrinde gelişen bir medüller karsinomu vakasını sunduk.


ABSTRACT

Thyroid carcinoma accounts for 1% of all malignancies, and medullary thyroid carcinoma accounts for 5-10% of the thyroid carcinomas. It can be sporadic or familial. The sporadic forms are especially diagnosed late in the course of the disease. Thyroid carcinoma usually presents with symptoms and signs related to local invasion to adjacent structures and hormone secretion, such as flushing and diarrhea. Extraintestinal manifestations are well-known clinical features of ulcerative colitis. They develop prior to or during the course of the disease. Medullary thyroid carcinoma has not been reported in patients with ulcerative colitis to date, and only one case of papillary thyroid carcinoma has been reported. Because medullary thyroid carcinoma can present with diarrhea, it is difficult to make a diagnosis in patients with ulcerative colitis, which also manifests with diarrhea. Therefore, all diarrheal attacks should not be attributed to ulcerative colitis in these patients; instead, other possibilities should be evaluated. We report a case of medullary thyroid carcinoma developing in the course of ulcerative colitis.