TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi Son sayi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi 5 / 1

Sayfa : 65-67

Makale PDF

Brusellozis’e bağlı akut hepatit: Olgu sunumu Acute hepatitis due to Brucellosis: A case report

Hüseyin USLUSOY, Murat KIYICI, Enver DOLAR, Selim GÜREL, Selim Giray NAK, Macit GÜLTEN, Faruk MEMİK

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı, Bursa

Anahtar Kelimeler : Hepatit, brusellozis

Keywords : Hepatitis, brucellosis


ÖZET

Brusellozis infekte hayvanlardan insanlara bulaşan ve birçok hastalığı taklit eden, bu nedenle ayırıcı tanılarda dikkate alınması gereken bir hastalı ktır. Biz klinikte ikterle kendini gösteren bir ‘Brusella hepatiti’ vakası nı sunuyoruz.


ABSTRACT

Brucellosis is a zoonotic disease which can be transmitted from infected animals. We present a patient with hepatitis due to brucellosis who developed jaundice.