TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi Son sayi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi 10 / 3

Sayfa : 116-118

Makale PDF

İnterferon alfa 2-b ve ribavirin ile tedavi edilen kronik hepatit C’li hastada gelişen likenoid döküntüler Lichenoid eruption occurring during chronic hepatitis C treatment with interferon-alpha 2-b plus ribavirin

Hakan ÜNAL1, Derya UÇMAK2, Murat KORKMAZ3, Feyzullah UÇMAK4, Haldun SELÇUK3, Uğur YILMAZ3

1Department of Gastroenterology, Başkent University Hospital, İstanbul
Departments of 2Dermatology and 4Gastroenterology, Dicle University, School of Medicine, Diyarbakır
3Department of Gastroenterology, Başkent University, School of Medicine, Ankara

Anahtar Kelimeler : Hepatit C, lichen planus, ekstrahepatik bulgular

Keywords : Hepatitis C, lichen planus, extrahepatic manifestations


ÖZET

Kronik hepatit C’li hastaların yaklaşık yarısında hastalık seyri esnasında en az bir karaciğer dışı bulgu ortaya çıkar. Liken planusun hepatit C ile ilişkisi grup B olarak tanımlanır ki bunun anlamı kontrollere göre daha yüksek sıklıkda görülmekte olduğudur. Bunun yanında likenoid döküntüler kronik hepatit C tedavisine bağlı gelişen bir yan etki olarak da karşımıza çıkabilir. Bizim vakamız interferon 2-b+ribavirin tedavisinin 9. ayında likenoid döküntüleri ortaya çıkan bir hastadır.


ABSTRACT

Approximately half of the chronic hepatitis C virus infection patients might develop at least one extrahepatic manifestation during the course of the disease. Lichen planus is in group B in accordance with its relation with hepatitis C virus infection, meaning that the prevalence of this disorder is higher than in controls. On the other hand, lichenoid eruptions may arise as an adverse reaction of interferon therapy in chronic hepatitis C virus infection. Our patient had hepatitis C virus infection and developed lichenoid eruptions during the 9th month of interferon plus ribavirin treatment