TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi Son sayi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi 10 / 3

Sayfa : 122-124

Makale PDF

Ornidazol’e bağlı karaciğer toksisitesi: İki olgu sunumu Ornidazole-induced liver toxicity: Report of two cases

Tolga KÖŞECİ1, Ümit KARABULUT1, Bünyamin SARITAŞ2, Serkan YARAŞ2, Fehmi ATEŞ2, Engin ALTINTAŞ2 Orhan SEZGİN2

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi 1İç Hastalıkları Anabilim Dalı, 1Gastroenteroloji Bilim Dalı, Mersin

Anahtar Kelimeler : Ornidazol, toksik hepatit

Keywords : Ornidazole, toxic hepatitis


ÖZET

Ornidazol günlük uygulamalarda sık kullanılan, nitroimidazol türevi antibiyotiklerdendir. Ornidazole bağlı toksik hepatit nadir olarak görülmekte olup fakat ciddi sonuçları olabilen bir durumdur. Akut karaciğer hasarı ilaca bağlı karaciğer hasarının en sık görülen biçimidir ve akut hepatitilerin %10’luk kısmını oluşturur. Kliniğimizde ornidazol kullanımına ikincil toksik hepatit tanısı koyduğumuz iki olguyu sunuyoruz.


ABSTRACT

Ornidazole is one of the nitroimidazole-derivative antibiotics and is often used in daily practice. Hepatotoxicity caused by ornidazole is rare, but when it occurs, it can have serious results. Acute liver injury is the most common type of drug-induced hepatitis and accounts for 10% of acute hepatitis. Here, we report two cases of drug-induced hepatitis caused by ornidazole.