TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi Son sayi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi 10 / 3

Sayfa : 125-127

Makale PDF

Özofagusun küçük hücreli karsinomu: Olgu sunumu Small cell carcinoma of the esophagus: A case report

Doğan Nasır BİNİCİ1, Timur KOCA2, Nurettin GÜNEŞ3, Eşref KABALAR4, Yasin ÖZTÜRK1, Ahmet UYANIKOĞLU5

Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1İç Hastalıkları Kliniği, 4Patoloji Kliniği, Erzurum
Erzurum Numune Hastanesi, 2Radyasyon Onkolojisi Kliniği, Erzurum
Iğdır Devlet Hastanesi, 3Aile Hekimliği, Iğdır
Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, 5Gastroenteroloji Bilim Dalı, Şanlıurfa

Anahtar Kelimeler : Küçük hücreli karsinom, özofagus, prognoz

Keywords : Small cell carcinoma, esophagus, prognosis


ÖZET

Özofagusun primer küçük hücreli karsinomu özofagusun en nadir görülen tümörlerindendir. Tüm özofagus kanserleri içinde insidansı %0,8- 2,4 arasındadır. Prognozu diğer özofagus tümörlerine göre daha kötüdür. Bu yazıda endoskopik biyopsi sonucu küçük hücreli karsinom gelen 38 yaşında bayan hasta sunulmuştur.


ABSTRACT

Primary small cell carcinomas are rare tumors of the esophagus. The incidence rate of small cell carcinoma of the esophagus ranges between 0.8–2.4% of all esophageal malignancies. Small cell carcinoma of the esophagus carries a poor prognosis. In this case report, a 38-yearold female patient is presented whose endoscopic biopsy result was small cell carcinoma.