TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi Son sayi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi 5 / 1

Sayfa : 68-71

Makale PDF

Gastrik Dieulafoy lezyonu: Nadir bir üst gastrointestinal sistem kanama nedeni (İki olgu) Gastric Dieulafoy’s lesion: A rare cause of upper gastrointestinal bleeding (Two cases)

Serdar KAMAN1, Alp GÜNAY2, Fahri AKYÜZ3, Yalçın TAMER3, Metin ÖZTÜRK4

Kocaeli Devlet Hastanesi, Gastroenteroloji Cerrahi Kliniği1, Genel Cerrahi Kliniği3, İç Hastalıkları Kliniği4, Kocaeli
Gölcük Deniz Hastanesi, Gastroenteroloji Kliniği2, Kocaeli

Anahtar Kelimeler : Dieulafoy lezyonu, endoskopi, bant ligasyonu,cerrahi

Keywords : Dieulafoy’s lesion, endoscopy, band ligation, surgery


ÖZET

Dieulafoy lezyonu gastrointestinal kanamaların nadir bir nedenidir ve tanı ve tedavisindeki gecikmeler yüksek mortaliteye yol açar. Günümüzde tanısında ve tedavisinde endoskopik yöntemler rutin olarak uygulanmaktadı r. Gerçek insidansı belirsizdir, çünkü silik Dieulafoy lezyonları gözden kaçar ve kanayan lezyonlar da sıklıkla tanımlanamayabilir. Biz, birinin tanı ve tedavisi acil laparotomi ile sağlanan, diğeri ise sadece bant ligasyonu ile tedavi edilen 2 gastrik Dieulafoy lezyonu olgusu sunduk.


ABSTRACT

Dieulafoy’s lesions are uncommon sources of gastrointestinal hemorrhage and have a high mortality rate when diagnosis and treatment are delayed. Dieulafoy’s lesions are now routinely diagnosed and treated endoscopically. Their true incidence is unclear, because quiescent Dieulafoy’s lesions are overlooked and bleeding lesions are occasionally misidentified. We present two cases of gastric Dieulafoy’s lesion, one of them diagnosed and treated during emergency laparotomy and the other managed endoscopically by band ligation as sole therapy.