TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi Son sayi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi 10 / 3

Sayfa : 128-130

Makale PDF

Servikal özofagusta yabancı cisim (tavuk kemiği): Endoskopla çıkarılması, vaka sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi Foreign body (chicken bone) of the cervical esophagus: Endoscopic removal, case report and review of the literature

Ahmet UYANIKOĞLU1, Muharrem COŞKUN2, Fatih ALBAYRAK2

Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1Gastroenteroloji Bilim Dalı, Şanlıurfa Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2Gastroenteroloji, Erzurum

Anahtar Kelimeler : gastroskopi, özofagus, yabancı cisim

Keywords : Gastroscopy, esophagus, foreign body


ÖZET

Erişkinlerde özofagusa yabancı cisim takılması ve çıkarılması sık görülen bir durum değildir. Tavuk kemiği yutma ve boğaza takılma şikayeti ile müracaat eden 50 yaşında kadın hastada servikal özofagustan yabancı cisim çıkarılmıştır. Proksimal özofagusa yabancı cisim takılabilir, dikkatli değerlendirilmezse gözden kaçabilir. Bunlar gastroskopik yabancı cisim forsepsi ile çıkarılabilir.


ABSTRACT

Removal of a foreign body from the esophagus in adults is not an infrequent occurrence. We report the case of a 50-year-old female with a chicken bone lodged in the esophagus, with the complaints of sore throat and difficulty in swallowing. We review the related literature regarding foreign bodies removed from the cervical esophagus. Foreign body in the proximal esophagus can be tightly lodged, and can be overlooked. The foreign body can be removed with gastroscopic forceps.