TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi Son sayi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi 10 / 3

Sayfa : 131-134

Makale PDF

Hiperhomosisteinemi ve karaciğer yağlanması: Eski ikilemin “yumurta mı tavuk mu?” karaciğere uygulanması Hyperhomocysteinemia and liver steatosis: Modification of “the chicken or the egg?” dilemma to the liver

Engin ALTINTAŞ

Department of Gastroenterology, Mersin University Faculty of Medicine, Mersin

Anahtar Kelimeler :

Keywords :


ÖZET


ABSTRACT