TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi Son sayi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi 10 / 3

Sayfa : 137-138

Makale PDF

Entekavir tedavi yanıtınının öngörüsünde kantitatif Hbs antijen ve Hbe antijen titreleri Quantitative hepatitis B surface antigen and hepatitis B e antigen titers in prediction of treatment response to entecavir

Yücel ÜSTÜNDAĞ

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Gastroenteroloji Bilim Dalı, Zonguldak, Türkiye

Anahtar Kelimeler :

Keywords :


ÖZET


ABSTRACT