TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi Son sayi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi 11 / 1

Sayfa : 01

Makale PDF

Midede yabancı cisim Foreign body in the stomach

Firdevs TOPAL1, Fatih Esad TOPAL2, Sabiye AKBULUT3

Çankırı Devlet Hastanesi, 1Gastroenteroloji Kliniği, 2İlk ve Acil Yardım Kliniği, Çankırı
Kartal Kofluyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Arafltırma Hastanesi, 3Gastroenteroloji Kliniği, İstanbul

Anahtar Kelimeler :

Keywords :


ÖZET


ABSTRACT