TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi Son sayi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi 11 / 1

Sayfa : 07-10

Makale PDF

Giardia intestinalis ve gaitada total yağ tayini Giardia intestinalis and fecal fat analysis

Şebnem ÜSTÜN, Nevin ORUÇ, Tankut İLTER

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı, İzmir

Anahtar Kelimeler : Giardiasis, steatore

Keywords : Giardiasis, steatorrhea


ÖZET

Giriş ve Amaç: Gaitada total yağ testi çalışılan malabsorbsiyon tanılı hastalar Giardia intestinalis paraziti yönünden incelenmiştir. Gereç ve Yöntem: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Kliniğine 2009-2010 yılında başvuran yetmiş beş malabsorbsiyon olgusunda gaitada total yağ testi çalışılmıştır. Hastaların gaitaları parazitolojik olarak incelenmiş, Giardia intestinalis açısından değerlendirilmiştir. Bulgular: Yetmiş beş malabsorbsiyon olgusunun gaita incelemesi sonucu 4’ünde Giardia intestinalis kistleri saptanmıştır. Sonuç: Malabsorbsiyon olgularında giardiasis’in tanımlanabilmesi için gaitada parazitolojik inceleme yapılması ayırıcı tanı için önemlidir.


ABSTRACT

Background and Aims: Malabsorption patients in whom fecal fat analysis was performed were also investigated for Giardia intestinalis. Materials and Methods: Fecal fat tests were studied in 75 malabsorption patients who had applied to the Gastroenterology Department of Ege University Medical Faculty in the period 2009-2010. In addition, stools were examined by parasitological methods in terms of Giardia intestinalis. Results: As a result of stool examination of 75 malabsorption cases, Giardia intestinalis cysts were determined in four of them. Conclusions: To identify giardiasis in malabsorption patients, parasitological stool examination in the differential diagnosis is important.