TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi Son sayi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi 11 / 1

Sayfa : 39-40

Makale PDF

Montelukast kullanımına bağlı akut fulminan seyirli hepatit vakası Montelukast-induced acute fulminant liver failure: A case report

Mustafa ÇELİK, Mahmut ARABUL, Emrah ALPER, Fatih CANTÜRK, Altay KANDEMİR, Sezgin VATANSEVER, Belkıs ÜNSAL

Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Kliniği, İzmir

Anahtar Kelimeler : Montelukat, akut fulminan karaciğer yetmezliği

Keywords : Montelukast, acute fulminant liver failure


ÖZET

İlaca bağlı karaciğer hasarı pek çok ilacın potansiyel bir komplikasyonu ve sık karşılaşılan klinik bir tablodur. Literatürde montelukasta bağlı karaciğer enzim yüksekliği, hepatit ve fulminan hepatik yetmezlik nadir vaka bildirimleri şeklindedir. Biz bu çalışmada montelukast kullanımına bağlı fulminan hepatik yetmezlikli vakamızı sunduk. Dirençli astım nedeni ile salbutamol inhaler, salmeterol+fluticasone inhaler ve 3 aydır montelukast sodyum kullanımı olan 42 yaşında bayan hasta son 1 haftadır olan ve giderek artan karın ağrısı, sarılık ve bilinç bulanıklığı şikayeti ile tarafımıza başvurdu. Klinik ve laboratuvar değerlendirmesi akut fulminan karaciğer yetmezliği ile uyumlu olan hasta hepatoselüler hasara sebep olabilecek diğer sebepler (enfeksiyöz, metabolik, otoimmün, ilaç v.b.) açısından değerlendirildi. Karaciğer biyopsisinde köprüleşme nekrozu gösteren akut hepatit ile uyumlu bulgular saptandı, siroz bulgusu izlenmedi. Montelukast tedavisi kesildi. Hepatosellüler yetmezliğe yönelik destek tedavisi başlandı. Montelukastın kesilmesinin 15. gününde hepatik yetmezlik tablosu düzelen ve karaciğer fonksiyon testleri düzelme eğilimine giren hasta taburcu edildi. Montelukastın kesilmesinin 50. gününde kontrole gelen hastanın karaciğer fonksiyon testlerinde belirgin iyileşme olduğu görüldü. Montelukast sodyum kullanan hastalarda karaciğer fonksiyon testlerinin izlenmesi ve bozukluk saptanması durumunda ilacın kesilerek hastanın uygun bir merkezde tedavi ve takibe yönlendirilmesi gerektiğini düşünmekteyiz.


ABSTRACT

Drug-induced liver injury is commonly encountered in general practice and a potential complication of many medications. Hepatotoxicity associated with montelukast-induced liver injury including elevated liver tests, hepatitis and fulminant liver failure has been described with rare case reports. We present the case of a 42-year-old woman with montelukast-induced fulminant liver failure. A 42-year-old woman had been taking salbutamol inhaler and salmeterol + fluticasone inhaler for five years and montelukast sodium for resistant asthma for three months, and was referred to our gastroenterology clinic with complaints of progressive abdominal pain, jaundice, and unconsciousness. We considered acute hepatic failure based on the laboratory and clinical findings. The patient was evaluated for other possible causes of hepatocellular damage (infectious, metabolic, autoimmune diseases, drugs, etc.). Liver biopsy was performed and revealed acute hepatitis with bridging necrosis, and there was no cirrhosis finding. Montelukast treatment was stopped, and supportive treatment was started for hepatocellular failure. Fifteen days after stopping montelukast, the liver function tests began to improve and symptoms of hepatic failure also diminished. She presented for follow-up 50 days after stopping montelukast, and liver function tests were confirmed as almost normal. We advise that periodic screening of liver function tests should be performed in patients taking montelukast. If any abnormality is detected, these patients should be referred to a center experienced in the treatment and follow-up of these patients.