TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi Son sayi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi 5 / 1

Sayfa : 77-79

Makale PDF

Crohn hastalığını taklit eden ince barsak karsinoid tümörü: Olgu sunumu The small intestine carcinoid tumor is mimicking of Crohn’s disease: A case report

Mübeccel GÜMRAH, Kemal KUTOĞLU, Özlem MUTLUAY, Özgür MEHTAP, Necati YENİCE

SB Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi 3. İç Hastalıkları Kliniği, İstanbul

Anahtar Kelimeler : Karsinoid tümör, ince barsak, Crohn hastalığı

Keywords : Carcinoid tumor, small intestine, Crohn’s disease


ÖZET

Karsinoid tümörler gastrointestinal sistemin enterokromaffin hücrelerinden kaynaklanan, nadir görülen tümörleridir. Klinik muayene ve görüntüleme yöntemleriyle kesin tanısını koymak zordur. Özellikle gastrointestinal sistemin diğer tümörleri ve inflamatuvar barsak hastalıkları ile karışabilir. Biz bir hastaya klinik bulguları, komputerize tomografi ve enteroklizis görüntülemelerine göre Crohn hastalığı düşünülerek tedavi başladık. Ancak hasta ileus gelişmesi üzerine opere edildi.Operasyonda elde edilen sırasında materyalin patolojik incelemesinde karsinoid tümör tanısı konuldu. Bu olguyu demonstratif olması açısından sunmaya değer bulduk.


ABSTRACT

Carcinoid tumors arising from the enterochromaffin cells of the gastrointestinal system are seen rarely. Definitive diagnosis of these tumors by clinical examination and imaging methods is difficult. They can especially interfere with other gastrointestinal tumors and inflammatory bowel disease. According to the clinical signs, and CT and enteroclysis imagings, we started treatment in a patient considered as Crohn’s disease. But the patient was operated because of ileus. The material removed from the patient at operation was diagnosed as carcinoid tumor by pathological evaluation. We found the case worthwhile to present from the point that it is demonstrative.