TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi Son sayi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi 11 / 2

Sayfa : 67-70

Makale PDF

Nadir bir klinik durum: Farklı yaklaşım ve sonlanımlarla iki retroperitoneal fibrozis olgusu A rare clinical entity: Two cases of retroperitoneal fibrosis with different approach and consequences

Seher KIR1, Fatih ERMİŞ1, Ali KUTLUCAN1, Orhan KOCAMAN1, Muhammet Ali KAYIKÇI2, Yusuf AYDIN1

Departments of 1Internal Medicine and 2Urology, Düzce University, Faculty of Medicine, Düzce

Anahtar Kelimeler : Anahtar kelimeler: Retroperitoneal fibrozis, böbrek yetersizliği, retroperitoneal kütle

Keywords : Keywords: Retroperitoneal fibrosis, renal failure, retroperitoneal mass


ÖZET

Retroperitoneal fibroz, kronik inflamasyon ve belirgin fibroz içeren sıklı kla üreterleri ya da diğer intraabdominal organları çevreleyen retroperitoneal bir dokunun varlığı ile karakterize nadir bir hastalıktır. Erken dönem semptomları karında ve lumbar bölgede rahatsızlık şeklinde nonpesifik özelliktedir. Fibroz ilerledikçe oluşan bası etkisi septomlarda artışı belirler. Nadir bir klinik durum olması ve klinik ve fizik muayene bulgularının nonspesifik olması çoğu zaman teşhisi geciktirir ve kalıcı organ yetmezliği ve mortaliteye yol açar. Biz burada hastalığın farklı evrelerinde tanı almış ve farklı şekillerde sonuçlanmış iki retroperitoneal fibroz olgusunu sunduk. Amacımız erken teşhisin organ fonksiyonları nı korumadaki önemini vurgulamaktır.


ABSTRACT

Retroperitoneal fibrosis is a rare disease, characterized by the presence of a retroperitoneal tissue, consisting of chronic inflammation and marked fibrosis, which often entraps the ureters or other abdominal organs. Early symptoms are nonspecific as abdominal or lumbar discomfort. As the fibrosis progresses, the compressive effects determine the symptomatic evolution. Retroperitoneal fibrosis diagnosis is usually delayed, which can result in permanent organ failure and mortality. We present herein two cases of retroperitoneal fibrosis diagnosed in different stages of the disease and resulting in different outcomes. Our aim is to stress the importance of early diagnosis in preserving organ function.