TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi Son sayi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi 11 / 2

Sayfa :

Makale PDF

Metastatik Crohn hastalığı olgusu A case with metastatic Crohn’s disease

Hüseyin ALKIM1, Mine Utku MADEN2, Feriha ÖZ3

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi,1Gastroenteroloji Bölümü, İstanbul Alman Hastanesi 2Dermatoloji ve 3Patoloji Klinikleri, İstanbul

Anahtar Kelimeler : Anahtar kelimeler: Crohn hastalığı, cilt tutulumu, metastatik Crohn hastalığı

Keywords : Key words: Crohn’s disease, skin involvement, metastatic Crohn’s disease


ÖZET

Metastatik Crohn hastalığı, cilt, genitoüriner sistem ve akciğerler gibi gastrointestinal sistem dışındaki yerlerde Crohn hastalığının klasik granülomatöz lezyonlarının görülmesine verilen addır. Oldukça nadir görülen bu durum geliştiğinde, sıklıkla vulva ve intertriginöz bölgelerdeki cildi tutar. Yüz tutulumu nadirdir. Burada, bütün yüzde yaygın ve her iki elin medialinde metastatik Crohn hastalığı gelişen 24 yılldır Crohn hastalığı olduğu bilinen 42 yaşında bir kadın olguyu sunuyoruz.


ABSTRACT

Metastatic Crohn’s disease is the name given to the presence of classical granulamotous lesions of Crohn’s disease at places other than gastrointestinal tract, such as skin, genitourinary tract and lungs. This extremely rare condition, when present, often attacks vulva and intertriginous skin regions. Facial involvement is rare. Here, we present a 42 year-old women who has Crohn’s disease for 24 years which developed metastatic Crohn’s disease at her whole face and hypothenar regions of both hands.