TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi Son sayi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi 11 / 2

Sayfa : 74-77

Makale PDF

Kaposi sarkomunun gastrointestinal tutulumu: Olgu sunumu The gastrointestinal involvement of Kaposi's sarcoma

Salih BOĞA1, Ali Rıza KÖKSAL1, Engin ALTINKAYA1, Osman ÖZDOĞAN1, Damlanur SAKIZ2, Hüseyin ALKIM3, Meltem ERGÜN1, Canan Alataş ALKIM1

Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1Gastroenteroloji Kliniği, 2Patoloji Kliniği, istanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 3Gastroenteroloji Kliniği, İstanbul

Anahtar Kelimeler : Anahtar kelimeler: Kaposi sarkomu, gastrointestinal, endoskopi

Keywords : Key words: Kaposi's Sarcoma, gastrointestinal, endoscopy


ÖZET

Kaposi sarkomu genellikle cildi tutan, sistemik multisentrik ve yavaş ilerleyen bir tümördür. Ekstrakutanöz Kaposi sarkomu en sık lenf dü- ğümleri, gastrointestinal sistem ve akciğerleri tutar. Gastrointestinal traktın en sık tutulan yerleri arasında ise mide ve duodenum gelmektedir. Bu yazıda dispeptik şikayetleri nedeniyle yapılan üst gastrointestinal sistem endoskopisinde Kaposi sarkomu saptanan bir hasta sunulmuştur.


ABSTRACT

Kaposi's sarcoma is a slowly progressive systemic multicentric tumor which usually involves the skin. The extracutaneous Kaposi's sarcoma involves lymph nodes, gastrointestinal tract and lungs at most. The most commonly involved parts of the gastrointestinal tract are the stomach and the duodenum. In this article, we present a patient who was diagnosed as Kaposi's sarcoma by the upper gastrointestinal tract endoscopy that was performed because of dyspeptic complaints.